Kim Jestem


Nazywam się Robert Dmochowski i jestem prezesem RDTC.
Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem budowy maszyn Akademii Morskiej w Szczecinie.
Swoją karierę rozpocząłem jako asystent profesora Akademii Morskiej w Szczecinie.
Od 20 lat pracowałem jako kierownik oraz dyrektor techniczny w przemyśle.
Przeprowadziłem pomyślnie wiele projektów technicznych o łącznej wartości ponad 75 mln EUR.
Aktualnie pracuję nad sumaryczną wartością projektów w kwocie przekraczającej 100 mln EUR.

Moje usługi w języku polskim, angielskim oraz niemieckim są dedykowane dla kadry zarządzającej wyższego szczebla.

Jestem wiceprezesem sądu koleżeńskiego stowarzyszenia inżynierskiego oraz członkiem komisji wykonawczej europejskiej federacji portów śródlądowych.

Moją mocną stroną jest punktualność, właściwa motywacja kooperantów, bezpieczeństwo oraz najwyższe standardy etyczne.

W czasie wolnym żegluję wraz z rodziną i przyjaciółmi.