Dla Wykonawców Państwowych

Tłumaczenia Przysięgłe

Chcesz przetłumaczyć dokumentację techniczną?
Może do Twojej fabryki przyjedzie ekspert wymagający wsparcia tłumacza?

PR

Czy jesteś pewien, czy Twoje publikacje nie zawierają błędów technicznych?
Pozwól nam sprawdzić Twoje publikacje.
Możemy także reprezentować Twoją firmę w zakresie technicznego wparcia PR.

Wsparcie Resortów Siłowych

Wspieramy dostawców usług jednostek NATO w zakresie oceny właściwych lokalizacji lub rozwiązań technicznych.